Privacybeleid
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt
en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.annasjewels.nl wordt beheerd door www.mijnwebwinkel.nl. Anna's Jewels is de
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Onze gegevens;
Anna's Jewels
Prinses Catharina-Amaliastraat 4
6971GN Brummen
KvK; 74822047

Welke gegevens verzamelen we?
Anna's Jewels verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (geslacht, naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (bedrijf, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);

De informatie die je aan ons verstrekt via onze website worden uitsluitend gebruikt;

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen; en
 • Beheer van geschillen;
 • Gepersonaliseerde marketing, reclame en nieuwsbrief indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het je te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

Je gegevens zijn enkel en alleen voor/door Anna's Jewels toegankelijk en worden
maximaal 7 jaar bewaard om aan onze wettelijke verplichting te voldoen of tot u aangeeft dat we ze kunnen verwijderen. 

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor
bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een bestelling,
als wij die voor u gaan uitvoeren.
De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze webbeheerder; Mijn Webwinkel.
Een verwerkers overeenkomst is conform voorschrift A.V.G. wetgeving schriftelijk overeengekomen
tussen Anna's Jewels en de web beheerder van Anna's Jewels.
U heeft het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

U kunt slechts beroep doen op het recht om uw gegevens te wissen wanneer:

 • Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • U uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als  u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met ons op nemen.

Social media
We willen het voor uw graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze
website te delen via social media.
Dit kan door middel van de social media button van Facebook.

Cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Adobe Analytics en Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop u op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of u op één van onze advertenties heeft geklikt of op een link in een e-mail.


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen of een email sturen aan; info@annasjewels.nl.

Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Disclaimer
De koper en/of bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, 
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite 
berusten bij Anna's Jewels  haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan teksten-, foto-, auteurs-, merk-, tekeningen- en
modellen­rechten en/of andere intellectuele eigendoms rechten, waaronder al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

Het is de koper en/of bezoeker van de website verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld
verveelvoudiging, distribueren, vermenigvuldigen, doorsturen, bewerken of zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Anna's Jewels, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

© 2012 - 2022 Anna's Jewels | sitemap | rss