Algemene voorwaarden Anna`s Jewels

1. Definities
-- Producten / diensten - de producten of de diensten die na het sluiten van een overeenkomst tussen
Anna`s Jewels en u of via Anna`s Jewels binnen een bepaalde termijn door u betaalt
dienen te worden en door Anna`s Jewels nadien binnen de gestelde termijn geleverd dienen te worden.

2. Toepasselijkheid
2.1 - Op alle via Anna`s Jewels gedane aanbiedingen, bestellingen en gesloten overeenkomsten
waarbij Anna`s Jewels partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing.
Bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen u en Anna`s Jewels accepteert u
nadrukkelijk deze voorwaarden.

2.2 - Slechts na schriftelijke goedkeuring door Anna`s Jewels kan van het in deze voorwaarden
bepaalde afgeweken worden, waarbij de overige bepalingen wel onverkort van kracht blijven.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 - Tot dat u de ontvangstbevestiging van Anna`s Jewels heeft ontvangen zijn alle op de
website van Anna`s Jewels gedane aanbiedingen vrijblijvend.
Mocht onverhoopt blijken dat Anna`s Jewels genoodzaakt is de verkoopprijs of de prijs van de
aangeboden diensten te verhogen, verplicht zij zich dit schriftelijk c.q. via mail aan u te berichten en
aan u de mogelijkheid te bieden de overeenkomst te ontbinden.
De ontbinding dient schriftelijk of via e-mail binnen 10 dagen aan Anna`s Jewels gemeld te zijn.
3.2 - Kortingsacties zijn nooit van toepassing op reeds afgeprijsde artikelen.

3.2 - Men spreekt eerst van een overeenkomst tussen en u op het moment dat u (a)een bestelling heeft
geplaatst via de website of gebruik wilt maken van de aangeboden diensten van Anna`s Jewels en
dit dan ook middels een volledig en correct ingevuld bestel- of contactformulier op de site van
Anna`s Jewels heeft aangegeven (b) en wanneer zulks door Anna`s Jewels wordt bevestigd via mail met
een ontvangstbevestiging.

3.3 - In de ontvangstbevestiging aangegeven leveringstermijnen zijn nimmer bindend.
Deze levertijden zijn altijd "bij benadering".

3.4 - Internet bestellingen worden alleen verwerkt tegen volledige vooruitbetaling mits
anders door ons aangegeven. Pas dan komt de overeenkomst tot stand.

3.5 - Alle opgaven van afmetingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan.
Anna`s Jewels staat er niet voor in dat er ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
Vergissingen zoals druk- of programmeerfouten op de website of in andere reclame-uitingen
binden Anna`s Jewels niet.

4. Prijzen
4.1 - Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.2 - Mocht het voorkomen dat, ondanks al onze zorgvuldigheid die wij in acht nemen,
een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd, dan dient u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.
Wij accepteren echter geen aansprakelijkheid in deze.
Al onze pakketten worden dan ook met track&trace verstuurt.

5. Betaling
5.1 - U dient het totaal bedrag van de bestelling vooraf te betalen via IDEAL, KLARNA, Bancontact of Creditcard
Inclusief de door Anna`s Jewels berekende verzend- of andere bijkomende kosten.
Voor maatwerk vragen wij tevens een vooruitbetaling van 100%.

6. Retourrecht
6.1 - U heeft ten alle tijde het recht de door Anna`s Jewels geleverde goederen, waarvoor het retourrecht
wel van toepassing is, binnen een "afkoelings-periode" van 14 werkdagen na ontvangst bij ons te
melden, onder vermelding van de reden van het retourneren.
Na het melden/herroepen heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het te retourneren in
originele staat en in originele verpakking!

In afwijking tot bovenstaande is bij maatwerk, het retourrecht niet van toepassing.

6.2 - De verzendkosten van het retourneren zijn ten alle tijden voor rekening
van de opdrachtgever c.q. koper.

6.3 - Het aankoopbedrag wordt dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst
van de door u geretourneerde bestelling, aan de opdrachtgever c.q. koper terug betaald, mits de
artikelen in correcte staat en in originele verpakking bij Anna`s Jewels retour zijn gekomen.
In het geval van vermissing en/of beschadiging(en) heeft Anna`s Jewels het recht om verrekening
plaats te laten vinden met het door de opdrachtgever c.q. koper terug te ontvangen bedrag.

7. Garantie
7.1 - De garantieperiode bedraagt 6 maanden
7.2 - Deze garantie vervalt als de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
7.3 - Deze garantie vervalt tevens als de sieraden aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
onzorgvuldig worden behandeld.

8. Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantenbestand van Anna`s Jewels opgenomen
om bestellingen en opdrachten te verwerken.
Daarnaast gebruikt Anna`s Jewels uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het
toesturen van mailing, gepersonaliseerde aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u
relevante informatie.
Uiteraard hanteert Anna`s Jewels bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende
wetgeving. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
Zonder tegen bericht gaan wij hiervan uit dat u hier prijs opstelt.

9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Anna`s Jewels is altijd beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Kamer van Koophandel; 74822047
BTW nummer; NL001532552B20
Anna`s Jewels©Copyright 2012-2022(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2022 Anna's Jewels | sitemap | rss